• Létünkért közösség
 • Létünkért közösség
 • Létünkért közösség
 • Létünkért közösség
 • Létünkért közösség
 • Létünkért közösség
 • Létünkért közösség
 • Létünkért közösség
 •  

Működésünk jogalapja 2.

Vissza!

A „LÉTÜNKÉRT KÖZÖSSÉG” az ország minden pontján a lakóközösségek ellátásának szervezésére és működtetésére létrehozott ügyfélkapcsolati iroda-, ellátói hálózat.

 1. A tagok által közreadott termékek cseréjének bonyolításához szükséges információkat kezelik.
 2. A termékeket raktározzák, igény szerint csomagolják és házhoz szállítják.
 3. Szervezik a közösség tagságának toborzását, és végzik a személyes adatok rögzítését.
 4. A termékcsere belső elszámolással, saját "cserealappal" – Korona-val – működik.
 5. A bevitt értékben lehet kivenni – „vásárolni”.

Ha terméket, vagy szolgáltatást hozunk be a közösség ellátó rendszerébe, nem követünk el semmilyen törvényszegést, mert a közösség tagjaiként a közreműködésünket megvalósíthatjuk adománnyal, támogatással, munkával, illetve pénzbeli hozzájárulással, míg a belső termékcserét belső elszámolással rendezzük.

Nem tilthatja meg senki, hogy közös beszerzést alkalmazzunk, vagy éppen, bármit elcseréljünk egymással, vagy, hogy a (adózott) jövedelmünkkel azt kezdjünk, amit akarunk!

Létezik, az un: ÖNRENDELKEZÉSI JOG, és léteznek egyéb személyes jogok, amit szívesen hagynak figyelmen kívül egyesek, s ezzel egyidőben tartanak félelemben másokat. 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

(A Magyar Köztársaság megerősítéséről szóló okiratának letétbe helyezése az Európa Tanács főtitkáránál 1992. november 5-én megtörtént.)

6. cikk
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék.
15. cikk
(1) Mindenkinek joga van valamely állampolgársághoz.
(2) Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.

28. cikk
Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek.
29. cikk

(2) Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más korlátozásnak, mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít.

Ha fenti Egyetemes Nyilatkozat cikkeit, és pontjait együtt érvényesnek vesszük, akkor kimondhatjuk, hogy minden személynek (Embernek) alanyi joga van a Saját Országához, ahol, mint a 28. cikk kimondja, érvényesülnek az összes Emberi Jogok.
Értelem szerint, ha ezen jogok akadályozva vannak jelen életterében, joga van változtatni, akár létrehozni azt az országot, ahol biztosítani tudja – legalább saját és családja részére – elvárható  szinten az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának összes cikkében nemzetközileg elfogadott jogokat. Nincs tiltás, és nem is tiltható meg senkinek, hogy az általa birtokolt otthonát (ingatlanát) nevezhesse a saját országának, és éljen rajta a fenti Nyilatkozat által biztosított emberi életet.

Lehetőségünk, hogy magán emberek ( de akár cégek is) a KÖZÖSSÉG tagjaiként az alapító okiratban kinyilvánított cél eléréséhez, bármilyen terméket behozhatnak a közösségbe (ingatlan, eszköz, termény, gyártmány, szolgáltatás – munka), hogy a közösség célját támogassák! Mindezt úgy, hogy közben veszteség nem éri Őket, hiszen a közösség tagjaiként részesülnek a javakból a bevitt érték mértékében, sőt a közösség támogatását is élvezve az elérhető árkedvezményekkel!

Szabályai a magyar Polgári Törvénykönyvben 

568. § (1) A polgári jogi társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy gazdasági tevékenységet is igénylő közös céljuk elérése érdekében együttműködnek és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást közös rendelkezésre bocsátják. Polgári jogi társaságot a felek közös gazdasági érdekeik előmozdítására és az erre irányuló tevékenységük összehangolására, vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak.

A törvényi meghatározás alapján lehetőséget nyújt a jelen gazdasági problémáinak orvoslására magánszemélyek és vállalkozók társulásával, egymást segítő együttműködéssel.

A fentiek okán a LÉTÜNKÉRT KÖZÖSSÉG megjelenésével mindenki számára érthetővé tesszük, hogy kizárólag a közösség tagjainak ellátását célzó szervezéssel, információ kezeléssel foglalkozik. Ezen okból a köztársasági hivatalokat a LÉTÜNKÉRT KÖZÖSSÉG működése nem érinti, ott felügyeleti jogokat nem érvényesíthetnek. 

2014.09.10.

Vissza!