• Létünkért közösség
  • Létünkért közösség
  • Létünkért közösség
  • Létünkért közösség
  • Létünkért közösség
  • Létünkért közösség
  • Létünkért közösség
  • Létünkért közösség
  • Létünkért közösség
  •  

Működésünk jogalapja

Kedves Ember Társaim!
Drága Barátaim!

Erős Győző vagyok a Létünkért Közösség és az 1994-2012-ig – általam működtett – Életért, a Földért, az Egészségért Alapítvány egyik létrehozója.

Amikor az alapítányi munkát elkezdtem, és minden energiámmal azon voltam, hogy „felébresszem” embertársaimat, nem igazán tartottak sokan normálisnak, hiszen megvoltak győződve arról, hogy Ők „nem alszanak”. Szenvedések hozta felismeréseim, valamint ez által kialakult egységtudatom arra késztetett, hogy próbáljam feltárni „másik ÉN-nemnek”, mi vár rá, és környezetére azzal az életvitellel, amit most gyakorol.

1994 óta, máig elég sok víz lefolyt a Dunán, és már nem tartanak annyira bolondnak, amikor a természetes gyógy és életmódokról, ezzel összefüggésben a környezetvédelemről beszélek, - hiszen a termelési mód meghatározza a környezetvédelmet - egy élhetőbb világ reményében, melyben az emberek nem szenvednek olyan sokat, a betegségektől, a kilátástalan helyzetektől, vagy éppen az alaptalan félelmektől. 

Az eltelt évek során fájdalommal kellett megtapasztalnom, hogy azok a vezetők, akinek feladata lenne az emberek megélhetésének biztosítása, magasról leszarják társaikat, (mert ha nem így lenne, nem lenne éhező egy ilyen gazdag bolygón.) csak a hatalom és a profit érdekli Őket. 
Hiába is hívom fel a figyelmet, és teszek meg mindent, hogy eláruljam, hogy alakul ki bennük valójában a betegség, és az hogy befolyásolja érzelmeiket, érzelmeik pedig döntéseiket, amiből a mai világ kialakult. Nem igazán akarnak teret engedni ennek a témának. Ennek oka, hogy a világ vezetőinek, nincs szüksége egészséges emberekre, és főleg egészséges tudatú emberekre, mert azokat nem tudnák irányítani. 

Hogy honnan veszem azt, hogy amit tudok, az hasznára lenne az embereknek? 
Bár a felsőbb vezetés nem támogatta – igazán – kezdeményezéseimet, de oktatási intézmények, klubok, művházak… teret engedtek mondanivalómnak, és megannyi ember életét sikerült eddig is megkönnyítenem, csak azzal, hogy megosztottam tapasztalataimat Velük. Arra való tekintettel, hogy én már nem várok senkire, pár évvel ezelőtt létre hoztam egy közösséget, melynek ezt a nevet adtam: „Létünkért Közösség”.

Terv szerint ez a Közösség,  embereket fog össze, akik megélhetése nehézkes, elegük van a kizsákmányolásból, és úgy érzik a vezetés nem gondoskodik róluk, egészségesek akarnak maradni, akiknek megélhetésük nehéz, betegek, és – Uram bocsá – még a környezet kímélését is fontosnak tartják. Ez a társaság a leadózott jövedelemből – az önrendelkezés jogán – saját ellátásra törekszik, lehetőség szerint, a legszűkebb környezetében, a gazdaságosság és a környezet kímélése érdekében, annak ellenére, hogy az elején a központi ellátás dominál. Törekvéseik kiterjednek arra is, hogy az ellátásukra használt alapanyagok, jó minőségűek, színezék-, adalék-, és vegyszermentes legyen, tudva, hogy ez kell az egészségük megtartásához, vagy annak visszanyeréséhez.

A Közösség kidolgozott rendszere lehetővé teszi azt is – továbbá –, hogy Tagjai nem csak pénzzel fizethetnek, hanem termékeikkel, terményeikkel, munkájukkal… is, így segítve megélhetésüket. 

A rendszer működését az Összefogás irányítja a következő módon:
Az Összefogás „részvényt” bocsát ki a meghatározott célok eléréséhez, mint pl.: a civilizációs betegségek leküzdése, természetvédelem, megélhetési gondok felszámolása…

(Valójában letétbe helyeznek tetszsé szerinti összegeket, amit aztán ki is vehetnek, az adott feltételek mellett, olyan mértékben, amit még nem használtak fel...)
Ezeket a kibocsájtott „részvényeket” – nevezzük „ Korona”-nak, mely értékét nem vesztheti, mint a részvény, viszont amíg használják, hozama van –, bárki megkaphatja, aki a célt támogatja, és letétbe helyez pénzt egy közös (bizalmi) számlára. A befizetett összeget két féle képpen használja fel az Összefogás:

1. Az adományt (megvásárolt „részvények”) a kitűzött célnak megfelelően az Összefogás használja fel, fejlesztésre, működtetésre, nem jár érte Korona.
2. A "támogatásként" letétbe helyezett pénzek felhasználási módját a támogató határozza meg. 
Mivel a kidolgozott rendszer ezt megengedi. A befizető, meghatározhatja, hogy pénze melyik szegmensbe kerüljön felhasználásra, azaz ki kezelje a Tagok közül. Természetesen ez lehet saját maga is! Ilyenkor Ő maga kezeli  (költi) Korona-it. Ennek módja egyszerű, hiszen minden Tagnak van egy száma, és csak ezt a tagszámot kell megadni a támogatás befizetéskor, tudva közben azt, hogy a közösség minden tagja, az előzőekben meghatározott célokért állt össze.

Ha terméket, vagy szolgáltatást hozunk be a közösség ellátó rendszerébe, nem követünk el semmilyen törvényszegést, mert a közösség tagjaiként a közreműködésünket megvalósíthatjuk adománnyal, támogatással, munkával, illetve pénzbeli hozzájárulással, míg a belső termékcserét belső elszámolással rendezzük.

Nem tilthatja meg senki, hogy közös beszerzést alkalmazzunk, vagy éppen, bármit elcseréljünk egymással, vagy, hogy a (adózott) jövedelmünkkel azt kezdjünk, amit akarunk! Létezik, az un: ÖNRENDELKEZÉSI JOG, és léteznek egyéb személyes jogok, amit szívesen hagynak figyelmen kívül egyesek, s ezzel egyidőben tartanak félelemben másokat. 

Bővebben...